Ở đậu hà lan, gen A quy định tính trạng hạt trơn, a hạt nhăn. Cho cây mọc từ hạt trơn chung thụ phấn với cây mọc từ hạt nhăn, tiếp t

Question

Ở đậu hà lan, gen A quy định tính trạng hạt trơn, a hạt nhăn. Cho cây mọc từ hạt trơn chung thụ phấn với cây mọc từ hạt nhăn, tiếp tục cho các cây ở đời con thụ phấn với nhau.Xác định tỉ lệ hạt trên cây ở f1 và f2
(Giúp mik với ạ, cảm ơn ạ!)

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-09T00:25:34+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T00:26:35+00:00

  Đáp án:

  Quy ước gen 

  A : hạt trơn 

  a : hạt nhăn 

  Cho cây mọc từ hạt trơn chung thụ phấn với cây mọc từ hạt nhăn, tiếp tục cho các cây ở đời con thụ phấn với nhau.

  Sơ đồ lai 

  P :     AA                x           aa

   Hạt trơn                         Hạt nhăn 

  G :     A                                a

  F1              Aa 

  F1 x F1 :  Aa        x           Aa

  G :        A,a                        A, a 

  F2 : 1AA    : 2 Aa    : 1 aa

  3 hạt nhăn : 1 hạt trơn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T00:26:53+00:00

   Quy ước gen 

  A : hạt trơn 

  a : hạt nhăn 

  Cho cây mọc từ hạt trơn chung thụ phấn với cây mọc từ hạt nhăn, tiếp tục cho các cây ở đời con thụ phấn với nhau.

  Sơ đồ lai 

  P :     AA                x           aa

   Hạt trơn                         Hạt nhăn 

  G :     A                                a

  F1              Aa 

  F1 x F1 :  Aa        x           Aa

  G :        A,a                        A, a 

  F2 : 1AA    : 2 Aa    : 1 aa

  3 hạt nhăn : 1 hạt trơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )