Ở đậu Hà lan hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt xanh .Cho đậu hạt vàng lai với đậu hạt vàng thì F1 thu được kết quả như thế nào

Question

Ở đậu Hà lan hạt vàng là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt xanh .Cho đậu hạt vàng lai với đậu hạt vàng thì F1 thu được kết quả như thế nào

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-13T16:39:01+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T16:40:43+00:00

    vì hạt đậu Hà lan vàng có tính trạng trội nên khi cho lai  vs đậu khác màu có tính trạng lặn F1 sẽ có màu vàng. Khi lai vs đậu cùng maufcx có màu vàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )