Ở đậu Hà Lan hoa đỏ là trội so với hoa trắng cho cây đậu hoa đỏ lai với hoa trắng thì F1 như thế nào

Question

Ở đậu Hà Lan hoa đỏ là trội so với hoa trắng cho cây đậu hoa đỏ lai với hoa trắng thì F1 như thế nào

in progress 0
Clara 4 phút 2021-09-10T02:03:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:04:47+00:00

  Quy ước gen 

  A : hoa đỏ , a : hoa trắng 

  P : Hoa đỏ        x  hoa trắng 

  Trường hợp 1 : 

  P :      AA           x       aa

  G :         A                    a

  $F_{1}$  : $100$% Aa 

  Tỉ lệ kiểu hình : Hoa đỏ 

  Trường hợp 2 :

  P : Aa                  x      aa

  G : A,a                        a

  $F_{1}$  : $1$ Aa : $1$ aa

  TLKH : $1$hoa đỏ : $1$ hoa trắng

  0
  2021-09-10T02:05:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  o-dau-ha-lan-hoa-do-la-troi-so-voi-hoa-trang-cho-cay-dau-hoa-do-lai-voi-hoa-trang-thi-f1-nhu-the

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )