Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu

Question

Ở đậu hà lan ,khi cho đậu hà lan thân cao thuần chủng lai đậu hà lan thân thấp thì thu được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 335 cây thân cao : 115 cây thân thấp
Viết sơ đồ lai

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-25T06:51:34+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:52:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Quy ước: A-thân cao

                  a-thân thấp

  `P_{tc}`:        AA  ×    aa

  `G_P`              A           a

  `F_1 `           100%Aa

  `F_1×F_1`        Aa    ×    Aa

  `G_{F1}`         A;a            A;a

  `F_2`            1AA:2Aa:1aa

                   `3` trội : `1` lặn

                 `335` thân cao: `115` thân thấp 

  0
  2021-08-25T06:52:54+00:00

  Ta có: Ptc cao x thấp ⇒ F1

  F1 tự thụ phấn ⇒ F2: Có tỉ lệ 3 cao : 1 thấp

  => Cao trội hoàn toàn so với thấp 

  Quy ước: A: cao, a: thấp. 

   P: AA x aa

  G: A         a

  F1: Aa (100% cao)

  F1xF1: Aa x Aa

  G:      A  a   A  a

  F2: AA  Aa  Aa  aa

  KG: 1AA : 2Aa : 1aa

  KH: 3 cao 1thấp. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )