ở đậu Hà Lan tính trạng hạt vàng là trội so với tính trạng hạt xanh đến trạng khổ trơn là trội so với tính trạng của x người ta đem lai giữa hai giống

Question

ở đậu Hà Lan tính trạng hạt vàng là trội so với tính trạng hạt xanh đến trạng khổ trơn là trội so với tính trạng của x người ta đem lai giữa hai giống đậu trường chủng hạt vàng vỏ trơn với hạt xanh với x kết quả hết 1 và f2 sẽ như thế nào viết sơ đồ lai từ p đến f2

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-11T23:03:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:04:51+00:00

  Đáp án:

   quy ước : A : vàng a : xanh            B: trơn b : nhăn

  Đem lai vàng trơn và xanh nhăn thuần chủng -> P có KG : AABB x aabb

  Ta có SĐl :

  Ptc :  AABB           x               aabb

  Gp :    AB                                      ab

  F1 :                      AaBb 

                            100% vàng trơn

  F1xF1:   AaBb        x                AaBb

  Gf1:        AB ; Ab ; aB ; ab          AB ; Ab ; aB ; ab

  F2 :      1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2 aaBb : 1 aabb

               9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh trơn : 1 xanh nhăn .

   

  0
  2021-08-11T23:04:51+00:00

  Hạt vàng: A

  Hạt xanh: a

  Khổ trơn: B

  Khổ x: b

  Sơ đồ lai:

  $Ptc:$ $AABB$ (vàng trơn)  x   $aabb$ (xanh x)

  $GP:$     $AB$   ;    $ab$

  $F1:$             $AaBb$ (100% vàng trơn)

  $F1xF1:$ $AaBb$ (vàng trơn)  x   $AaBb$ (vàng trơn)

  $GF1:$  $AB, Ab, aB, ab$  ;  $AB, Ab, aB, ab$

  $KGF2:$

  1AABB

  2AABb

  2AaBB

  4AaBb

  1aaBB

  2aaBb

  1AAbb

  2Aabb

  1aabb

  $KHF2:$ 

  9 vàng trơn

  3 vàng x

  3 xanh trơn

  1 xanh x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )