Ở địa phương em đã thực hiện trừ sâu bệnh hại những biện pháp gì?

Question

Ở địa phương em đã thực hiện trừ sâu bệnh hại những biện pháp gì?

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-08-23T06:40:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:42:01+00:00

  Bắt sâu,  sử dụng thuốc hoá hoc, biện Pháp sinh học 

  0
  2021-08-23T06:42:06+00:00

  Bằng các biện pháp 

  Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại 

  Biện pháp thủ công 

  Biện pháp hoá học 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )