Ở điểm A có độ cao 2m so với mặt đất, một hòn đá có thế năng Wh=230J. Biết khối lượng của hòn đá m=10kg; g=10m/s2. Thế năng của hòn đá ấy ở độ cao 0,5

Question

Ở điểm A có độ cao 2m so với mặt đất, một hòn đá có thế năng Wh=230J. Biết khối lượng của hòn đá m=10kg; g=10m/s2. Thế năng của hòn đá ấy ở độ cao 0,5m so với mặt đất là:
A. 57,5J. B. 80J. C. 115J. D. 345J
Cho mình xin bài giải cụ thể với ~~

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-10-01T04:45:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T04:46:34+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {W_t} = mgh\\
   \Rightarrow h = \frac{{{W_t}}}{{mg}} = \frac{{230}}{{10.10}} = 2,3m\\
   \Rightarrow {h_0} = h – 2 = 2,3 – 2 = 0,3m
  \end{array}\)

  suy ra mốc thế năng được chọn nằm trong mặt đất và cách mặt đất 0,3m

  \({W_t}’ = mgh’ = mg({h_0} + 0,5) = 10.10(0,3 + 0,5) = 80J\)

  0
  2021-10-01T04:47:20+00:00

  Đáp án: B

  $W_{t}$ = mgh

  => 230 = 10.10.h

  => h = 2,3 (m)

  Vậy, gốc thế năng được chọn tại ví trí thấp hơn mặt đất 0,3m

  h’ = 0,5 + 0,3 = 0,8 (m)

  $W_{t}$’ = mgh’ = 10.10.0,8 = 80 (J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )