Ở độ cao 10m so với mặt đất, một hòn bi có khối lượng 0,5kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 15m/s. Lấy g=10m/s . Chọn mốc thế năng tại mặt đất

Question

Ở độ cao 10m so với mặt đất, một hòn bi có khối lượng 0,5kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 15m/s. Lấy g=10m/s . Chọn mốc thế năng tại mặt đất .
a) tính cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật
b) tính độ cao cực đại mà bị đạt được

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-18T14:56:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:57:55+00:00

  Đáp án:

   TA CÓ 

  W = Wđ cộng Wt 

  Wc=1 phần 2 mv bình cộng mgz 

  Wc=1 phần 2 nhân  0,5 nhân 15 bình cộng 0,5 NHÂN 10 nhân 10 

  =106,25J

  B, ta cho cơ năng bằng thế năng 

  Wđ=Wt 

  1 phần 2 mv bình =mgz 

  thay số ta đc 

  1 phần 2 nhân 0,5 NHÂN 15 bình =0,5 NHÂN 10 NHÂN Z

  =11,25 m

  Giải thích các bước giải:

  a, ta có công thức tính cơ năng bằng tổng động năng và thế năng 

  B, ta cho cơ năng bằng thế năng thì sẽ tính đc độ cao cục đại của vật 

  đây là cách tính nhanh khi khoanh trắc nghiệm

  0
  2021-07-18T14:58:02+00:00

  Đáp án:

  `a) \ W=106,25J`

  `b) \ h_{max}=21,25m`

  Giải:

  a) Tại vị trí ném:

  Động năng của hòn bi:

  `W_{d_0}=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}.0,5.15^2=56,25 \ (J)`

  Thế năng của hòn bi:

  `W_{t_0}=mgh=0,5.10.10=50 \ (J)`

  Cơ năng của hòn bi:

  `W=W_{d_0}+W_{t_0}=56,25+50=106,25 \ (J)`

  b) Độ cao cực đại mà hòn bi đạt được:

  `W=W_t=mgh_{max}`

  ⇒ `h_{max}=\frac{W}{mg}=\frac{106,25}{0,5.10}=21,25 \ (m)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )