Ở E.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút tế bào lại phân đôi một lần. Nếu tế bào ban đầu là 2.105 tế bào thì sau 3 giờ 10 phút số lượng

Question

Ở E.coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút tế bào lại phân đôi một lần. Nếu tế bào ban đầu là 2.105 tế bào thì sau 3 giờ 10 phút số lượng tế bào trong quần thể là bao nhiêu?

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-10-16T19:15:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:16:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

  3 giờ 10 phút = 190 phút

  Số lần nhân đôi sau 190 phút là: 190 : 20 = 9,5

  Vậy sau 190 phút quần thể Ecoli đã hoàn thành 9 lần nhân đôi

  Số tế bào sau 190 phút là: 2. $10^{5}$ . $2^{9}$= $2^{10}$. $10^{5}$

   

  0
  2021-10-16T19:16:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 giờ 10 phút = 190 phút

  Số lần nhân đôi sau 190 phút là: 190 : 20 = 9,5

  Vậy sau 190 phút quần thể Ecoli đã hoàn thành 9 lần nhân đôi

  Số tế bào sau 190 phút là: 2. 105 . 29= 210. 105

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )