Ở giai đoạn nào của hai kiểu biến thái này côn trùng phá hoại mạnh nhất

Question

Ở giai đoạn nào của hai kiểu biến thái này côn trùng phá hoại mạnh nhất

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-08-23T19:30:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:31:59+00:00

  Ở biến thái hoàn toàn là sâu non 

  ở biến thái ko hoàn toàn là sâu trưởng thành

  0
  2021-08-23T19:32:21+00:00

  Kiểu biến thái hoàn: sâu non

  Kiểu biến thái không hoàn toàn: sâu trưởng thành

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )