Ở lợn 2n=38 số lượng NST giữa các kì của NP1 GP1 GP2!?? Giúp em với ạ

Question

Ở lợn 2n=38 số lượng NST giữa các kì của NP1 GP1 GP2!?? Giúp em với ạ

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-11-01T14:27:24+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:28:32+00:00

  Kì giữa Nguyên phân: 38 NST kép

  Kì giữa giảm phân I: 38 NST kép

  Kì giữa giảm phân II: 19 NST kép

  0
  2021-11-01T14:28:47+00:00

  *nguyên phân:

  -kì đầu,kì giữa:38 nst kép

  -kì sau:76 nst đơn

  -kì cuối:38 nst đơn

  *giảm phân 1:

  -kì đầu,kì giữa:38 nst kép

  -kì sau:38 nst kép

  -kì cuối:;19 nst kép

  *giảm phân 2:

  -kì đầu,kì giữa:19 nst kép

  -kì sau:38 nst đơn

  -kì cuối:19 nst đơn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )