Ở lúa có bộ NST lưỡng bội là 2n=24.Tính số lượng NST được dự đoán trong các thể đột biến sau: a, Thể một, thể bà b, Thể tam bội, thể tứ bội Nhờ các bạ

Question

Ở lúa có bộ NST lưỡng bội là 2n=24.Tính số lượng NST được dự đoán trong các thể đột biến sau:
a, Thể một, thể bà
b, Thể tam bội, thể tứ bội
Nhờ các bạn làm dùm mai mình nộp rồi ạ cảm ơn nhiều

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-08-22T02:06:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:07:01+00:00

  a, 

  +) Thể một : $2n – 1 = 24 – 1 = 23$ ( NST )

  +) Thể bà : $2n + 1 = 24 + 1  = 25$ ( NST )

  b,

  +) Thể tam bội : $3n = 12 × 3 = 36$ ( NST )

  +) Thể tứ bội : $4n = 12 × 4 = 48$ ( NST )

   

  0
  2021-08-22T02:07:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Thể một : 2n – 1 = 24 -1 = 23 NST

  Thể ba : 2n + 1 = 24 + 1 = 25 NST

  b. Thể tam bội : 3n = 12 . 3 = 36 NST

  Thể tứ bội 4n = 12 . 4 = 48 NST 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )