Ở lúa thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp làm thế nào để xác định giống lúa thân cao thuần chủng

Question

Ở lúa thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp làm thế nào để xác định giống lúa thân cao thuần chủng

in progress 0
Parker 1 năm 2021-08-30T21:24:57+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:26:25+00:00

  Gọi A là gen quy định tính trạng thân cao

  ==>a. …………………………………………..thấp

  Muốn biết kG của P thì ta dùng phép lai phân tích 

  Nếu kết quả phép lai là đồng tính  thì P sẽ thuần chủng 

  VD:     P:     AA.  *     aa

           kgp:   A.             a

            =>F1:100%Aa(đồng tính) 

  Chúc bạn học tốt 🙂

   

  0
  2021-08-30T21:26:52+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Thân cao

  a – Thân thấp

  * Muốn xác định giống lúa thân cao có thuần chủng hay không ta tiến hành Lai phân tích

  – Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội (cần xác định kiểu gen) với các thế mang tính trạng lặn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp

  * Sơ đồ lai minh họa:

  P:                                     AA                          ×                          aa

  $G_{P}$:                               A                                                       a

  F1:                                                                  Aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây thân cao

  + Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp

  * Sơ đồ lai minh họa: 

  P:                                         Aa                             ×                           aa

  $G_{P}$:                                  A, a                                                        a

  F1:                                                                      Aa; aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 50% Cây thân cao : 50% Cây thân thấp

  * Nếu không dùng phép Lai phân tích ta vẫn có thể xác định được cơ thể có kiểu hình trội có thuần chủng hay không bằng cách cho các cây này Tự thụ phấn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp

  * Sơ đồ lai minh họa:

  P:                                     AA                          ×                          AA

  $G_{P}$:                               A                                                        A

  F1:                                                                  AA

  · Tỉ lệ kiểu gen: 100% AA

  · Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây thân cao

  + Nếu kết quả phép lai phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp

  * Sơ đồ lai: 

  P:                                         Aa                             ×                           Aa

  $G_{P}$:                                  A, a                                                         A, a

  F1:                                                               1AA : 2Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây thân cao : 25% Cây thân thấp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )