Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 hai nguồn đồng bộ dao động theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 0,5 cm. Trong vùng giao

Question

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 hai nguồn đồng bộ dao động theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 0,5 cm. Trong vùng giao thoa, M là điểm cách S1 và S2 lần lượt là 7cm và 12cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn thẳng S1S2 có số vân giao thoa cực đại là

in progress 0
Parker 1 năm 2021-08-23T19:06:12+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:07:45+00:00

  $\lambda=0,5(cm)$

  $d_1=7(cm)$, $d_2=12(cm)\to d_2-d_1=12-7=5(cm)=10\lambda$

  $\to M$ dao động cực đại, $k=10$

  $\to$ không kể trung trực $S_1S_2$ (ứng với $k=0$), giữa $M$ và trung trực có $9$ dãy cực đại.

  0
  2021-08-23T19:08:07+00:00

  Đáp án:

   9

  Giải thích các bước giải:

   Điểm M: 

  \[{d_2} – {d_1} = 5cm = 10.0,5 = 10\lambda \]

  M thuộc cực đại thứ 10

  Giữa M và trung trực có 9 vân giao thoa cực đại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )