ở một bình đựng rượu và một bình nước ở 15 độ c bình đựng rượu chứa 1 lít rượu và bình đựng nước chứa nhiều hơn bình đựng rượu 0,4 lít hỏi thể tích bì

Question

ở một bình đựng rượu và một bình nước ở 15 độ c bình đựng rượu chứa 1 lít rượu và bình đựng nước chứa nhiều hơn bình đựng rượu 0,4 lít hỏi thể tích bình đựng rượu và nước là bao nhiêu và nhiều hơn rượu bao nhiêu khi đun nóng cả hai bình chứa lên tới 65 độ c biết rằng khi tăng nhiệt độ lên 1 độ c thì thể tích nước tăng thêm là 0,24 cm khối và thể tích thực của chai nước là 1 lít

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-28T13:35:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:36:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích nước trong bình đựng nước khi ở nhiệt độ 15 độ C là:   1 + 0,4 = 1,4 L = 1400 cm3

  Từ 15 độ C đến 65 độ C nhiệt độ đã tăng lên là:    65 – 15 = 50 độ C

  Khi đó thể tích nước tăng lên là: 50 x 0,24 = 12 ( cm3 ) 

  Thể tích nước khi ở 65 độ C là: 1400 + 12 = 1412 cm3

  Thể tích rượu tăng lên là: 50 x 1,16 = 58 cm3

  Thể tích rượu khi ở 65 độ C là: 1000 + 58 = 1058 cm3

  Nước nhiều hơn rượu một thể tích là: 1412 – 1058 = 354 cm3

  0
  2021-07-28T13:37:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích nước trong bình đựng nước khi ở nhiệt độ `15` ° C là:  

                               $\ 1 + 0,4 = 1,4 L = 1400 (cm³)$

  Từ 15 độ C đến 65 độ C nhiệt độ đã tăng lên là:    

                         $\ 65 – 15 = 50 ° C$

  Khi đó thể tích nước tăng lên là:

         $\ 50 . 0,24 = 12 (cm3)$

  Thể tích nước khi ở `65` ° C là:

   $\ 1400 + 12 = 1412 (cm3)$

  Thể tích rượu tăng lên là:

     $\ 50 x 1,16 = 58 (cm3)$

  Thể tích rượu khi ở `65` ° C là:

     $\ 1000 + 58 = 1058 (cm3)$

  Nước nhiều hơn rượu một thể tích là:

       $\ 1412 – 1058 = 354 (cm3)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )