ở một cửa hàng,ông chủ cửa hàng cố gắng hạ sản phẩm còn người khách thì ra sức nâng giá sản phẩm lên.tại sao lại có sự ngược đời như vậy

Question

ở một cửa hàng,ông chủ cửa hàng
cố gắng hạ sản phẩm còn người
khách thì ra sức nâng giá sản phẩm
lên.tại sao lại có sự ngược đời như vậy
vote 5* cho ai mà biết trả lời
đáp án chỉ có mk biết thôi????????????????????

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-07-11T01:11:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:13:23+00:00

   đáp án

           tại vì cửa hàng này 

   là cửa hàng cầm đồ

          tik cho mk nha

       no copy

              5*+cảm ơn+tik

               anh em tốt

       anh em một nhà

                    kim nguuu 2010

  0
  2021-07-11T01:13:41+00:00

  vì cửa hàng này là cửa hàng thu mua đồ cũ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )