Ở một loài bọ cánh cứng. “A: cánh dài” trội hoàn toàn so với “a: cánh ngắn”.”B: màu đen” trội hoàn toàn so với “b: màu vàng” đem lai giữa cặp bố mẹ đư

Question

Ở một loài bọ cánh cứng. “A: cánh dài” trội hoàn toàn so với “a: cánh ngắn”.”B: màu đen” trội hoàn toàn so với “b: màu vàng” đem lai giữa cặp bố mẹ được F1 như sau
102 dài đen
98 dài đen
98 dài vàng
101 ngắn đen
99 ngắn vàng
Biết các gen trên Nhiễm Sắc Thể thường
1) Xác định qui luật di truyền chi phối các phép lai trên
2) Viết SĐL của P

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-15T18:24:19+00:00 1 Answers 134 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:25:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì mỗi gen quy định một tính trạng và nằm trên NST thường khác nhau nên đó là quy luật phân li

         Quy ước A cánh dài

                        a cánh ngắn

                        B màu đen

                        b màu vàng

  Ở đời f2 thu được tỉ lệ 102 dài đen: 98 dài vàng: 101 ngắn đen: 99 ngắn vàng=1dài đen:1dài vàng:1ngắn đen:1ngắn vàng

  Tách riêng từng tính trạng ở đời f1 tc:

  +Kiểu cánh: dài/ngắn=102+98/101+99=1/1 chứng tỏ đây là kq phép lai giữa P Aa (d)X aa( d)

  +Màu cánh:đen/vàng=102+101/98+99=1/1 chứng tỏ đây là kq phép lai giữa P Bb(₫) X Bb(₫)

           Tổ hợp cả 2 loại tính trạng td KG,KH của P là

           AaBb(d,đ)X AaBb(d,đ)

  Sđl: Ptc  dài đen.   X.   Dài đen

                   AaBb.     X.    AaBb

   G.  AB,aB,Ab,ab.        AB,aB,Ab,ab

  F1. KG:   1AaBb:2AABb:2AaBB:4AaBb:1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb(lưu ý viết cùng 1 dòng)

       KH: 9 dài đen:3 dài vàng:3ngắn đen:1 đen vàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )