ở một loài có 2n=20. quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tb đang nguyên phân, các NST xếp thành một hàng trên mp xích đạo. tế bào này có??? ( …

Question

ở một loài có 2n=20. quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tb đang nguyên phân, các NST xếp thành một hàng trên mp xích đạo. tế bào này có??? ( …. NST kép; …cromatit; … tâm động)

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-20T07:02:15+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:03:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   NST kép =2n=20

  cromatit =4n=20.2=80

  tâm động= 2n=20

  0
  2021-09-20T07:04:04+00:00

  Các NST xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo trong quá trình nguyên phân thì tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân.

  Ở kì giữa nguyên phân, mỗi tế bào có 2n NST kép, vậy ta có:

  20 NST kép, 40 cromatit, 20 tâm động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )