Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b q

Question

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, quả tròn chiếm 25%?

A:
AABB × Aabb.
B:
Aabb × aaBb.
C:
AaBb × aaBb.
D:
AaBB × aaBb.

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-26T05:17:32+00:00 1 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:19:20+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   Tỉ lệ thân cao, quả tròn A_B_ = $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ 

  A_ = $\frac{1}{2}$ → Aa x aa

  B_ = $\frac{1}{2}$ → Bb x bb

  → Phép lai thỏa mãn: Aabb x aaBb 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )