Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của tính trạng chiều cao cây, do một cặp gen nằm trên NST thường quy định. Khi người ta tiến hành giao phấn giữa

Question

Ở một loài thực vật, xét sự di truyền của tính trạng chiều cao cây, do một cặp gen nằm trên NST thường quy định. Khi người ta tiến hành giao phấn giữa các cây thuần chủng thân cao với các cây thuần chủng thân thấp, thu được F1 gồm 359 cây thân cao, 1 cây thân thấp. Giải thích sự xuất hiện cá thể thân thấp ở F1

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-02T15:17:22+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:19:13+00:00

  Quy ước gen:

  A. Cao    a. Thấp

  P. AA  x      aa

  G.A            a

  F1: 100% Aa(cao)

  Sự xuất hiện thân thấp ở F1 có thể do đột biến gen, làm cho 1 alen A đột biến thành alen a trong giảm phân tạo ra hợp tử aa(thân thấp)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )