Ở một loài tv ,A : thân cao ,a:thân thấp,B:quả đỏ,b:quả vang.cho cá thể Ab/aB (hvg vs tần số f=20% ở cả 2 giới ) tự thụ phấn . Xác định tỷ lệ loại kge

Question

Ở một loài tv ,A : thân cao ,a:thân thấp,B:quả đỏ,b:quả vang.cho cá thể Ab/aB (hvg vs tần số f=20% ở cả 2 giới ) tự thụ phấn . Xác định tỷ lệ loại kgen Ab/aB dc hình thành ở f1……giài giùm e vs ạ

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-11-28T14:27:25+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:28:49+00:00

  Đáp án:

  P: Ab/aB x Ab/aB

  Hoán vị với tần số 20% ở cả 2 giới

  Ta có tỷ lệ giao tử là:

  G: (0,4Ab : 0,4aB : 0,1AB : 0,1ab) x (0,4Ab : 0,4aB : 0,1AB : 0,1ab)

  Tỷ lệ kiểu gen Ab/aB ở F1 là: (0,4Ab x 0,4aB) x 2 = 0,32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )