Ở một một loài thực vật, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng v

Question

Ở một một loài thực vật, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và 2 gen cùng nằm trên một cặp NST. Thế hệ P, cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, F1 thu được 4% cây thân thấp, hoa trắng. Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở F1 là

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-07-08T20:26:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:28:12+00:00

  Đáp án:

   `21%`

  Giải thích các bước giải:

  Quy ước: `A`: thân cao

                  `a`: thân thấp

                  `B`: hoa đỏ

                  `b`: hoa trắng

  `A` trội hoàn toàn so với `a`

  `B` trội hoàn toàn so với `b`

  2 gen cùng nằm trên một cặp NST nên ta xét

  tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng ở F1 là: $aabb$ `=4%`

  $⇒ab=√4%=0,2<0,25$

  `⇒` Đây là giao tử hoán vị gen.

  `⇒f=2.0,2=0,4%`

  Vậy tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở F1 là:

  `A-bb=0,25-aabb=0,25-0,04=0,21=21%`

   

  0
  2021-07-08T20:28:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước: 

  Quy ước:    A cao >>> a thấp

                     B đỏ >>> b trắng

  Có A_B_ x A_B_ cho 4% thân thấp, hoa trắng

  => aabb= 0,04 => ab=0,2 < 0,25 

  => hoán vị hai bên 

  tỉ lệ thân cao hoa trắng A_bb= 0,25-0,04=0,21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )