ở người gen A quy định tóc xoăn là trội so vs tóc thẳng bố và mẹ có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để có đứa con tóc thẳng, con tóc xoăn . Tóc xoă

Question

ở người gen A quy định tóc xoăn là trội so vs tóc thẳng bố và mẹ có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để có đứa con tóc thẳng, con tóc xoăn . Tóc xoăn lớn lên cưới thì phải lấy người như thế nào thì sinh con ra toàn tóc thẳng

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-09-10T12:04:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:05:08+00:00

  -Người con tóc xoăn có kiểu gen aa do nhận 1 giao tử a từ bố , một giao tử a từ mẹ .

  -Người bố tóc xoăn có kiểu gen AA hoặc Aa=> xảy ra hai trường hợp :

  -TH1 : Người bố tóc xoăn có kiểu gen Aa.

  => Người mẹ phải có kiểu gen aa hoặc Aa mới có thể sinh con tóc thẳng .

  -TH2 : Người bố có kiểu gen AA .

  => Dù người mẹ có kiểu gen aa cũng không thể sinh con tóc thẳng .

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )