ở nhiệt độ phòng sắp xếp các chất sau theo sự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều và từ nhiều đến ít: 1) không khí , bạc , rượu ………………………..

Question

ở nhiệt độ phòng sắp xếp các chất sau theo sự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều và từ nhiều đến ít:
1) không khí , bạc , rượu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Đồng ,khí oxi , nước
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) dầu ,chì,khí hydro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-07-21T01:27:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:28:59+00:00

  Đáp án:

  1)Ít→Nhiều: Bạc→Rượu→Không khí

  Nhiều→Ít: Không khí→Rượu→Bạc

  2)Ít→Nhiều: Đồng→Nước→Khí Oxi

  Nhiều→Ít: Khí Oxi→Nước→Đồng

  3)Ít→Nhiều: Chì→Dầu→Khí Hiđro

  Nhiều→Ít: Khí Hiđro→Dầu→Chì

  *Kiến thức: Áp dụng sự nở vì nhiệt của các chất : Chất khí > chất lỏng > chất rắn

  0
  2021-07-21T01:29:43+00:00

  Ta có : ở nhiệt độ phòng thì chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. 

  Như vậy, thứ tự sắp xếp sự nở vì nhiệt của các chất như sau: khí > lỏng > rắn

  Áp dụng vào bài làm

  `1)` Sự nở vì nhiệt :

  `+)` Từ ít tới nhiều : bạc, rượu, không khí

  `+)` Từ nhiều tới ít : không khí, rượu, bạc

  `2)` Sự nở vì nhiệt :

  `+)` Từ ít tới nhiều : đồng, nước, khí oxi

  `+)` Từ nhiều tới ít : khí oxi, nước, đồng

  `3)` Sự nở vì nhiệt :

  `+)` Từ ít tới nhiều : chì, dầu, khí hiđro

  `+)` Từ nhiều tới ít : khí hiđro, dầu, chì 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )