ở những thế kỷ 16 17 nước ta có những tôn giáo nào nêu sự phát triển của tôn giáo đó

Question

ở những thế kỷ 16 17 nước ta có những tôn giáo nào nêu sự phát triển của tôn giáo đó

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-10-08T17:54:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:56:04+00:00

  -Nho giáo: tiếp tục được duy trì và phát triển, vẫn là nội dung học tập, song không giữ được vị trí độc tôn

  -Phật giáo, Đạo giáo: phục hồi và phát triển ở thế kỉ XVI-XVII

  -Đạo Thiên Chúa: thế kỉ XVI-XVII được truyền vào nước ta

  ⇒Nho Giáo, Đạo Giáo, Phật Giáo và Đạo Thiên Chúa cùng tồn tại và phát triển

  0
  2021-10-08T17:56:10+00:00

  *Tôn giáo:

  – Nho giáo được suy trì.

  – Nho giáo vẫn được coi là nội dung học tập nhưng không giữ vị trí độc tôn.

  – Phật giáo, Đạo giáo được phục hồi và phát triển.

  – Sinh hoạt và văn hóa: được phục hồi, gồm nhiều hình thức: đua thuyền, đánh đu,… phổ biến trong các làng quê.

  -> Nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

  – Cuối thế kỉ XVI: Thiên Chúa giáo xuất hiện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )