ở phương trình cân bằng nhiệt,làm sao để biết đc nhiệt độ đó là nhiệt độ cân bằng.. trả lời giúp mk vs…………………………..

Question

ở phương trình cân bằng nhiệt,làm sao để biết đc nhiệt độ đó là nhiệt độ cân bằng..
trả lời giúp mk vs…………………………..

in progress 0
Melody 1 giờ 2021-09-16T09:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:46:41+00:00

  vd nha

  m=3,5(kg)t1=2600CQ=250kJ=250000Jc=380(jKg.K)t2=?

  ta có:

  Q=m⋅c⋅Δt=m⋅c⋅(t1−t2)

  ⇒t1−t2=Qm⋅c⇒t2=t1−Qm⋅c=260−2500003,5⋅380≈260−188=720C

  Vậy nhiệt độ của miếng đồng là 72 độ C

  0
  2021-09-16T09:46:42+00:00

  Đáp án:

  Ở phương trình cân bằng nhiệt như sau:

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}{c_2}\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right)
  \end{array}\]

  Nhiệt độ cân bằng là nhiệt độ xuất hiện ở cả hai vế của phương trình cân bằng nhiệt.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )