ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, len a quy định thân đen. Các cặp alen này cùng nằm trên NST thứ 2. Cho CÁC con cái thân xám giao phối với CÁC c

Question

ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, len a quy định thân đen. Các cặp alen này cùng nằm trên NST thứ 2. Cho CÁC con cái thân xám giao phối với CÁC con đực thân đen –> ở đời F1 có 75% thân xám : 25% ruồi thân đen. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2
a, giải thích kết quả và lập sơ đồ lai?
b, Số con ruồi thân đen mong đợi ở F2 có tỉ lệ bao nhiêu?

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-11-22T12:52:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:53:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a,A:xám a:đen 

  aa=1/4=1/2a*1/2a => kiểu gen của bố mẹ là dị hợp

  ta có P: AA*aa

           F1:1AA:2Aa:1aa

  b, A=0,5

      a=0,5

  quần thể cân bằng thì F2 có aa=0,25%

  con đực đen =0,25*1/2=0,125

   

   

  0
  2021-11-22T12:54:04+00:00

  Đáp án: ta có 75% :25% =3 :1

           P  Aa :Aa

            G   A a   ; Aa

            F1  1AA   2Aa     1aa

  Giải thích các bước giải:

   vì đời con cho ra tỉ lệ 3 ;1 nên P phải dị hợp 1 cặp gen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )