Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8 .Một nhóm gồm 10 Tb hợp tử ban đầu tiến hành nguyên phân liên tiếp vs số lần bằng nhau tạo ra số Tb mới ở

Question

Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8 .Một nhóm gồm 10 Tb hợp tử ban đầu tiến hành nguyên phân liên tiếp vs số lần bằng nhau tạo ra số Tb mới ở thế hệ Tb cuối cùng chứa 1280 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. a) Xd số lần phân bào của mỗi hợp tử ban đầu b) có bao nhiêu NST ở kì sau của lần phân bào tiếp theo trong Tb con

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-23T16:16:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:17:05+00:00

  a, Gọi k là số lần nguyên phân của hợp tử, ta có:

  10 x $2^{k}$ x 8 = 1280 → k = 4

  b, Số tế bào bước vào lần nguyên phân tiếp theo là: 10 x $2^{4}$ = 160

  Ở kì sau của nguyên phân, do tế bào chất chưa phân chia nhưng NST đã phân chia nên mỗi tế bào có 4n = 16 NST.

  Vậy số NST có trong các tế bào con ở kì sau của lần nguyên phân tiếp theo là:  160 x 16 – 2560

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )