Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST X, trong đó alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định

Question

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST X, trong đó alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng. Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng có kiểu gen là A. X^A X^A. B. X^A X^a. C. X^a X^a. D. X^A Y.

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-07-08T17:30:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:31:59+00:00

  Đáp án: A

  Quy ước:

  $X^{A}:$ mắt đỏ

  $X^{a}:$ mắt trắng

   Ruồi cái có cặp NST giới tính là $XX$

  $→$ Kiểu gen con cái mắt đỏ thuần chủng là: $X^{A}X^{A}$ 

  0
  2021-07-08T17:31:59+00:00

  Đáp án:

  ⇒ A. `X^AX^A`

  Giải thích các bước giải:

  * Quy ước:

  A – Mắt đỏ

  a – Mắt trắng

  – Gen quy định màu mắt nằm trên NST X

  – Ở ruồi cái có NST giới tính là XX

  ⇒ Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng có kiểu gen là: `X^AX^A`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )