Ở tế bào thực vật được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan đến quá trình này được định vị ở?

Question

Ở tế bào thực vật được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan đến quá trình này được định vị ở?

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-30T21:34:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:35:30+00:00

  Ở tế bào thực vật được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan đến quá trình này được định vị ở màng thylacoid của lục lạp . 

  xin 5 sao+ctlhn ạ !

  0
  2021-07-30T21:36:00+00:00

  Chuỗi chuyền điện tử là một cơ chế cấp độ tế bào và được dùng để sản sinh năng lượng từ ánh sáng mặt trời trong quang hợp và từ các phản ứng ôxi hóa khử, ví dụ như từ phản ứng ôxi hóa các chất đường (xem thêm hô hấp tế bào)..Ở tế bào thực vật, ATP được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan với quá trình này được định vị ở màng tilacoit của lục lạp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )