ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhi

Question

ở thể đột biến lệch bội đơn của loài giao phối , khi 1 tb sinh giao tử nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tb con là 288NST .hãy cho biết có bao nhiêu loại giao tử không bình thường

in progress 0
Camila 9 phút 2021-09-15T11:50:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T11:52:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

   2^ 5 = 32

  Số NST trong các tế bào con là 288 : 32= 9

  Thể đột biến của loài là: 2n + 1 vs 2n = 8

  0
  2021-09-15T11:52:47+00:00

  Đáp án:

  – Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{5}$ = 32 tế bào

  – Số NST trong các tế bào con là:

  288 : 32 = 9 nhiễm sắc thể

  – Thể đột biến của loài là:

  + 9 NST: 8 + 1 = 2n + 1 

  ⇒ Đây là những đột biến thể một ở những loài 2n = 8

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )