Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,2 lít. Áp su

Question

Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,2 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 90kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:

in progress 0
Melanie 42 phút 2021-09-21T02:36:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:37:21+00:00

  Đáp án:

  Áp suất của hỗn hợp khí trong cuối thời kì nén là 1620kPa  

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{p’.0,2}}{{367 + 273}} = \frac{{90.1,8}}{{47 + 273}} \Rightarrow p’ = 1620kPa\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )