Ở thực vật có hoa nếu sau khi thụ phấn mà xảy ra sự thụ tinh thì quả của cây có đặc điểm gì khác với các loại quả thông thường?

Question

Ở thực vật có hoa nếu sau khi thụ phấn mà xảy ra sự thụ tinh thì quả của cây có đặc điểm gì khác với các loại quả thông thường?

in progress 0
Adalynn 2 tuần 2021-07-12T10:12:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:13:57+00:00

              Sau khi thụ phấn, hạt phấn nảy mầm tạo ống phấn xuyên qua vòi nhụy vào bào nhụy, hạt phấn hút chất nhày trên đầu nhụy, chương lên kéo dài thành ống phấn, ở đầu ống phaasnchuwsa tế bào sinh dục đực.

   

  0
  2021-07-12T10:14:16+00:00

  Sau khi thụ phấn, hạt phấn sẽ trương lên và nảy mầm thành một ống phấn.

  – Tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn.

  – Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn để chuẩn bị cho quá trình thụ tinh- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )