Ở thực vật để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh người ta đã tiến hành cho A. tự thụ phấn B lai khác dòng C lai khá

Question

Ở thực vật để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh người ta đã tiến hành cho
A. tự thụ phấn
B lai khác dòng
C lai khác thứ
D lai thuận nghịch

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-24T02:40:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T02:41:59+00:00

  Đáp án: A. tự thụ phấn

  ĐÂY Ạ !

  0
  2021-11-24T02:41:59+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích các bước giải:

  Củng cố một đặc tính chính là quá trình tạo ra các dòng thuần chủng do các dòng thuần chủng có tính di truyền ổn định.

  Tự thụ phấn là cách tạo ra các dòng thuần chủng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )