Ô tô chở hàng từ A đến B với vận tốc 30 km trên giờ Sau đó quay trở về A với vận tốc 40 km h thời gian đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B hết

Question

Ô tô chở hàng từ A đến B với vận tốc 30 km trên giờ Sau đó quay trở về A với vận tốc 40 km h thời gian đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B hết 40 phút.
tính quãng đường AB

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-12T03:10:35+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:11:43+00:00

   ô tô còn cách A một quãng đường là: 30×2/3=20(km)

   Vì khoảng cách này là vì vận tốc xe giảm đi: 40-30=10(km/h)

  Thời gian ô tô dự định đi từ B về A là : 20:10=2(giờ)

  Quãng đường AB dài là: 40×2=80(km) 

             Đ/S : 80 km

  0
  2021-10-12T03:12:13+00:00

  Đáp án:

  `80km`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: `40` phút `= 2/3` giờ

  Trên cùng `1` quãng đường thì vận tốc và thời gian là `2` đại lượng tỉ lệ nghịch

  Ta có: `t_{\text{đi}}/t_{\text{về}}=v_{\text{về}}/v_{\text{đi}}=40/30=4/3`

  Thời gian ô tô chở hàng đi từ B về A là:

  `2/3 : (4 – 3) × 3 = 2 (giờ)`

  Quãng đường AB là:

  `40 × 2 = 80 (km)`

             Đáp số: `80km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )