ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B cùng lúc với ô tô hay đi từ Thành phố B đến thành phố A .Tỉ số vận tốc của hai xe là 5% sau khi hai xe gặp nhau

Question

ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B cùng lúc với ô tô hay đi từ Thành phố B đến thành phố A .Tỉ số vận tốc của hai xe là 5% sau khi hai xe gặp nhau ô tô 1 giảm 1/5 vận tốc và ô tô 2 tăng 20% vận tốc. ô tô 1 đến b ô tô 2 còn cách A 25 km .Tính khoảng cách giữa thành phố A và B
Giải theo bài toán tiểu học

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-07-21T21:40:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:42:14+00:00

  dễ thấy vận tốc ô tô 1 lớn hơn vận tốc ô tô 2

  Gọi vận tốc ô tô 1 là x (km/h) thì vận tốc ô tô 2 là: 5%x

  Thời gian hai xe gặp nhau là: t, thời gian xe 1 đi từ chỗ gặp nhau đến B là a

  Ta có: (x+5%x)t=xt+(x-1/5x)a ->1/20xt=4/5xa-> t=16a

  (x+5%x)t=(5%x+20%.5%x)a+25-> 21/20x16a=3/50xa+25-> xa=1250/837

  -> 1/20xt=4/5.1250/837=1000/837 -> AB=(x+5%x)t=21/20xt=7000/279

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )