ở trẻ em nhịp tim đo được là 120 đến 140 lần/phút.Theo em thời gian của một chu kì tim ở trẻ em tăng hay giảm?nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút

Question

ở trẻ em nhịp tim đo được là 120 đến 140 lần/phút.Theo em thời gian của một chu kì tim ở trẻ em tăng hay giảm?nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút trong ,căn cứ vào chu kỳ chuẩn ở người,Hãy tính thời gian của các pha trong một chu kì tim của em bé đó .Vìsao nhịp tim của em bé nhiều hơn nhịp tim của người trưởng thành? (75 lần/phút)

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-09-15T18:53:32+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:54:53+00:00

  Đáp án:

  – Ở trẻ em nhịp tim đo được là 120 đến 140 lần/phút.Theo em thời gian của một chu kì tim ở trẻ em tăng hay giảm?

  + Thời gian của một chu kì tim ở trẻ em giảm vì nhịp tim bình thường của người trưởng thành khỏe mạnh thường dao động trong khoảng 60 – 100 nhịp/ phút

  – Nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút, căn cứ vào chu kỳ chuẩn ở người. Hãy tính thời gian của các pha trong một chu kì tim của em bé đó.

  + Chu kì tim chuẩn ở người là 0,8 giây

  + Tỉ lệ co tâm nhĩ : co tâm thất : dãn chung = 1 : 3 : 4

  + Căn cứ vào chu kì tim chuẩn ở người thì thời gian co tâm nhĩ là 0,1 giây; thời gian co tâm thất là 0,3 giây; thời gian dãn chung là 0,4 giây

  + Chu kì tim ở em bé là: 60 : 120 = 0,5 giây

  + Tỉ lệ co tâm nhĩ : co tâm thất : dãn chung = 1 : 2 : 3

  + Thời gian co tâm nhĩ là 0,1 giây; thời gian co tâm thất là 0,2 giây; thời gian dãn chung là 0,3 giây

  – Vì sao nhịp tim của em bé nhiều hơn nhịp tim của người trưởng thành? (75 lần/phút)

  Cường độ trao đổi chất mạnh —> nhu cầu đòi hỏi nhiều ôxi

  + Cường độ trao đổi chất mạnh vì diện tích tiếp xúc của bề mặt cơ thể với môi trường lớn so với khối lượng cơ thể, nên có sự mất nhiệt nhiều

   

  0
  2021-09-15T18:54:54+00:00

  Đáp án:

  – Chu kì tim của trẻ em nhiều hơn (ở người lớn từ 60 – 100 lần), nên thời gian của một chu kì tim sẽ ngắn hơn

  – Chu kì tim chuẩn của người lớn: 0,8s

  + Pha co tâm thất: 0,3s 

  + Pha co tâm nhĩ: 0,1s 

  + Pha giãn chung: 0,4s 

  –  Chu kì tim của em bé: 60 : 120 = 0,5 giây

  + Pha co tâm thất: 0,2s

  + Pha co tâm nhĩ:  0,1s

  + Pha giãn chung: 0,3s

  – Em bé có nhịp tim nhanh vì:

  + Cường độ trao đổi chất mạnh, nhu cầu đòi hỏi nhiều ôxi

  + Cường độ trao đổi chất mạnh vì diện tích tiếp xúc của bề mặt cơ thể với môi trường lớn so với khối lượng cơ thể, nên có sự mất nhiệt nhiều

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )