oán giải .cửa hàcách giải bài tng a bán 145 65 mét vải cửa hàng b bán 125 40 mét vải.cửa hàng c bán 1/5 cửa hàng hàng a .hỏi trung bình mỗi cửa hàng b

Question

oán giải .cửa hàcách giải bài tng a bán 145 65 mét vải cửa hàng b bán 125 40 mét vải.cửa hàng c bán 1/5 cửa hàng hàng a .hỏi trung bình mỗi cửa hàng bán bao nhiêu m vải

in progress 0
Kennedy 4 phút 2021-09-09T14:47:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:48:24+00:00

  Đáp án: 30020

  Giải thích các bước giải: bài giải

  cửa hàng c bán được số mét vải là:

  14565.1/5=2915(m)

  trung bình mỗi cửa hàng bán số mét vải là:

  (14565+12540+2915):3=10006(m)

  đáp số:10006 mét vải

  0
  2021-09-09T14:48:55+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: cửa hàng c bán được số mét vải là:

  14565*1/5=2913 (m)

  trung bình mối cửa hàng bán được số mét vải là:

  14565+12540+2913/3=10006 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )