OXH m gam ancol etylic bằng CuO thành andehit với hiệu suất h%. Lọc loại bỏ chất rắn không tan.Làm lạnh dd . Chất lỏng thu được cho tác dụng với Na dư

Question

OXH m gam ancol etylic bằng CuO thành andehit với hiệu suất h%. Lọc loại bỏ chất rắn không tan.Làm lạnh dd . Chất lỏng thu được cho tác dụng với Na dư sinh ra 0,02g hidro. tính giá trị của m??? :)))) P/s: đáp số là 0,92g ạ nhưng mình k có hiểu cách giải thích

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-07-09T22:13:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:15:37+00:00

  Đặt $x$, $y$ là số mol $C_2H_5OH$ phản ứng và còn dư 

  $\to m=46x+46y=46(x+y)$

  $C_2H_5OH+CuO\xrightarrow{{t^o}} CH_3CHO+Cu+H_2O$

  Chất phản ứng với $Na$ gồm: $H_2O$ ($x$ mol), $C_2H_5OH$ ($y$ mol)

  $n_{H_2}=\dfrac{0,02}{2}=0,01(mol)$

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$

  $2C_2H_5OH+2Na\to 2C_2H_5ONa+H_2$

  $\to \dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}y=0,01$

  $\to x+y=0,02$

  Vậy $m=46.0,02=0,92g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )