Oxi hóa 28,8 g Mg bằng V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với H2 là 20 thu được m gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO. Hòa tan hoàn to

Question

Oxi hóa 28,8 g Mg bằng V lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với H2 là 20 thu được m gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng một lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp HCl chứa (m + 90,6) gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-11-01T14:24:23+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:25:31+00:00

  Đáp án:

   Sai đề

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \({n_{Mg}} = \frac{{28,8}}{{24}} = 1,2{\text{ mol}}\)

   A có dạng \({O_x}\); \({M_A} = 16x = 20{M_{{H_2}}} = 20.2 = 40 \to x = 2,5\)

  \(Mg + A\xrightarrow{{}}X\)

  Cho X tác dụng với HCl

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  \(MgO + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}O\)

  \( \to {n_{MgC{l_2}}} = {n_{Mg{\text{ ban đầu}}}} = 1,2{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{MgC{l_2}}} = 1,2.(24 + 35,5.2) = 114{\text{ gam}} \to {\text{m = 114 – 90}}{\text{,6 = 23}}{\text{,4 gam}}\)

  Đề có vấn đề rồi bạn ơi, đáng ra m >28,8 nha !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )