Oxi hoá hoàn toàn 10,8gam kim loại mạ hoá trị 3 thu được 20,4 gam Oxit A a,viết phương trình dạng tổng quát của pt phản ứng oxi hóa m B hãy xác định c

Question

Oxi hoá hoàn toàn 10,8gam kim loại mạ hoá trị 3 thu được 20,4 gam Oxit A
a,viết phương trình dạng tổng quát của pt phản ứng oxi hóa m
B hãy xác định công thức trên

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-07-21T01:15:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:16:43+00:00

  Cho kim loại có công thức là `R`

  `a)` `4R+3O_2\overset{t^o}{\to}2R_2O_3`

  Bảo toàn khối lượng:

  `m_{O_2}=m_{A}-m_R`

  `=> m_{O_2}=20,4-10,8=9,6g`

  `=> n_{O_2}=\frac{9,6}{32}=0,3(mol)`

  `b)` `n_R=\frac{4}{3}n_{O_2}=0,3.\frac{4}{3}=0,4(mol)`

  `=> M_R=\frac{m}{n}=\frac{10,8}{0,4}=27(Al)`

  Vậy oxit `A` có công thức là: `Al_2O_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )