Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đkt

Question

Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đktc). Tính % khối lượng của C, N, H và oxi ở hợp chất A.

in progress 0
Liliana 2 ngày 2021-12-07T17:56:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:58:29+00:00

  Đáp án:

   De no bi lam sao ay

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )