Oxi hoá hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở X thu được chất B tương ứng. Biết d B/A = 1,276. X là A. C2H5CHO B. C2H3CHO C. C3H7CHO D. CH3CHO

Question

Oxi hoá hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở X thu được chất B tương ứng. Biết d B/A = 1,276. X là
A. C2H5CHO
B. C2H3CHO
C. C3H7CHO
D. CH3CHO

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-07-11T08:36:58+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:37:59+00:00

  Đáp án: $A$

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt CTTQ anđehit $X$ là $C_nH_{2n}O$

  $B$ là axit tương ứng: $C_nH_{2n}O_2$

  Ta có: $\dfrac{M_B}{M_X}=1,276$

  $\to \dfrac{14n+32}{14n+16}=1,276$

  $\to 14n+32=1,276(14n+16)$

  $\to n=3$

  Vậy CTPT anđehit là $C_3H_6O$ 

  $\to$ $X: C_2H_5CHO$

  0
  2021-07-11T08:38:47+00:00

  Đáp án:

   \(A\)

  Giải thích các bước giải:

  Cái này là \(X\) chứ không phải \(A\).

   Gọi công thức của andehit có dạng \({C_n}{H_{2n + 1}}CHO\)

  \(2{C_n}{H_{2n + 1}}CHO + {O_2}\xrightarrow{{{t^o},xt}}2{C_n}{H_{2n + 1}}COOH\)

  Ta có:

  \({m_X} = 12n + 2n + 1 + 12 + 1 + 16 = 14n + 30\)

  \({m_B} = 12n + 2n + 1 + 12 + 16.2 + 1 = 14n + 46\)

  \({d_{B/X}} = \frac{{{M_B}}}{{{M_X}}} = \frac{{14n + 46}}{{14n + 30}} = 1,276\)

  \( \to n=2\)

  Vậy \(X\) là \(C_2H_5CHO\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )