Oxi hóa hoàn toàn hh etan và pentan cần 33,6 (lít) Oxi (đktc) thu được 21,6 (g) H20 a) Tính %m mỗi chất trong hh? b) Tính %V mỗi chất trong hh? c) Lấy

Question

Oxi hóa hoàn toàn hh etan và pentan cần 33,6 (lít) Oxi (đktc) thu được 21,6 (g) H20
a) Tính %m mỗi chất trong hh?
b) Tính %V mỗi chất trong hh?
c) Lấy 1/2 hh ban đầu tác dụng hoàn toàn với Clo (1:1, ánh sáng) chỉ thu được 2 sản phẩm hữu cơ. Viết ptpứ và tính khối lượng các sản phẩm hữu cơ.
Giúp mình với ạ ;;;

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-11-24T10:00:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:02:37+00:00

  Đáp án:

   a) \({\text{\% }}{{\text{m}}_{{C_2}{H_6}}} = 45,5\%  \to \% {m_{{C_5}{H_{12}}}} = 54,5\% \)

  b) \(\% {V_{{C_2}{H_6}}} = 66,67\%  \to \% {V_{{C_5}{H_{12}}}} = 33,33\% {\text{ }}\)

  c) \({m_{sp}} = 11,775{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol etan là x; pentan là y.

  Phản ứng xảy ra:

  \(2{C_2}{H_6} + 7{O_2}\xrightarrow{{}}4C{O_2} + 6{H_2}O\)

  \({C_5}{H_{12}} + 8{O_2}\xrightarrow{{}}5C{O_2} + 6{H_2}O\)

  Theo phản ứng:

  Ta có: 

  \({n_{{O_2}}} = \frac{7}{2}{n_{{C_2}{H_6}}} + 8{n_{{C_5}{H_{12}}}} = 3,5x + 8y = \frac{{33,6}}{{22,4}} = 1,5{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}O}} = 3{n_{{C_2}{H_6}}} + 6{n_{{C_5}{H_{12}}}} = 3x + 6y = \frac{{21,6}}{{18}} = 1,2\)

  Giải được: x=0,2; y=0,1.

  Vì % số mol=% thể tích

  \(\to \% {V_{{C_2}{H_6}}} = \frac{{0,2}}{{0,1 + 0,2}} = 66,67\%  \to \% {V_{{C_5}{H_{12}}}} = 33,33\% \)

  \({m_{{C_2}{H_6}}} = 0,2.30 = 6{\text{ gam; }}{{\text{m}}_{{C_5}{H_{12}}}} = 0,1.72 = 7,2{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{{C_2}{H_6}}} = \frac{6}{{6 + 7,2}} = 45,5\%  \to \% {m_{{C_5}{H_{12}}}} = 54,5\% \)

  c) một nửa hỗn hợp chứa 0,1 mol etan và 0,05 mol pentan

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_2}{H_6} + C{l_2}\xrightarrow{{}}{C_2}{H_5}Cl + HCl\)

  \({C_5}{H_{12}} + C{l_2}\xrightarrow{{}}{C_5}{H_{11}}Cl + HCl\)

  \(\to {n_{{C_2}{H_5}Cl}} = 0,1{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{C_5}{H_{11}}Cl}} = 0,05{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{sp}} = 0,1.(12.2 + 5 + 35,5) + 0,05.(12.5 + 11 + 35,5) = 11,775gam\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )