oxi hóa lưu huỳnh ở nhiệt độ cao thu đc lưu huỳnh dioxit a) tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng để thu đc 6,4 lưu huỳnhdioxit b) tính khối lượn

Question

oxi hóa lưu huỳnh ở nhiệt độ cao thu đc lưu huỳnh dioxit
a) tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng để thu đc 6,4 lưu huỳnhdioxit
b) tính khối lượng kaliclorat, cần đun nóng để thu đc lượng oxi cho phản ứng trên
(cho P=31; O=16; K=39; CL=35.5; S=32)

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-11-17T00:41:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:42:23+00:00

  a) Ta có: $n_{SO2}$ = 6,4/(32 + 16*2) = 0,1 (mol)

  PT:                 S        +          O2     —>    SO2 (ĐK: nhiệt độ cao )

  PƯ:                                       0,1                 0,1   (mol)

  => $m_{O2}$ = 0,1*32 = 3,2 g

  b)

  PT:   2KClO3 —> 2KCl + 3O2 (ĐK: nhiệt độ, xúc tác MnO2)

  PƯ:    1/15                         0,1   (mol)

  => $m_{KClO3}$ = 1/15 * (39+35,5+16*3) = 49/6 (g)

   

  0
  2021-11-17T00:42:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  nSO2=6,4/64=0,1 mol

  S+O2→SO2

      0,1       0,1

  mO2=0,1×32=3,2 g

  b)

  2KClO3→2KCl+3O2

   0,2/3                   0,1

  mKClO3=$\frac{0,2.122,5}{3}$ =8,17 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )