Oxit cao nhất của R là R2O7. Hợp chất khí với hiđro thì R chiếm 98,765% về khối lượng. Vậy R là ngtố nào

Question

Oxit cao nhất của R là R2O7. Hợp chất khí với hiđro thì R chiếm 98,765% về khối lượng. Vậy R là ngtố nào

in progress 0
Quinn 1 giờ 2021-09-08T13:33:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:34:50+00:00

  -R tạo hợp chất oxit cao nhất là R2O7 => R hóa trị VII 
  => hợp chất với H của R có dạng RH8-x <=> RH 
  trong RH thì R chiếm 97,26% về khối lượng nên có pt MR/(MR + 1) = 0,9726 => MR = 35,5 
  => R là Clo
  – CTPT: HCl
  – R là phi kim

  Bạn tham khảo nhé

  0
  2021-09-08T13:35:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Oxit cao nhất của R là R2O7 => R có hóa trị VII

  =>Hợp chất khí với hiđro  có CT là RH ( hóa trị của R lúc này là 8 – 7 = 1)

   %R = $\frac{R}{R + 1}$ * 100% = 98.765 %

  => R = 80  (đvC)

  => R là Br

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )