Oxit sắt tử là tên gọi của chất có cong thức như thế nào

Question

Oxit sắt tử là tên gọi của chất có cong thức như thế nào

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-11-19T11:02:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:03:34+00:00

  Oxit sắt tử là tên gọi của chất có cong thức: $Fe_{3}$$O_{4}$

  0
  2021-11-19T11:04:01+00:00

  Oxit sắt từ (sắt (II,III) oxit): $Fe_3O_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )