One way to protect our environment from pollution is to reduce (waste) …………………. consumption.

Question

One way to protect our environment from pollution is to reduce (waste) …………………. consumption.

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-05T03:36:45+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:37:46+00:00

  @Rain_Nguyen

  One way to protect our environment from pollution is to reduce wasteful consumption.

  vì consumption là danh từ

  #Chúc_bạn_học_tốt

  0
  2021-10-05T03:38:24+00:00

  => wasteful

  Giải thích: vì sau nó là danh từ ‘consumption’-> từ cần điền là một tính từ.

                  trong khi đó, tính từ của waste là wasted( adj): nghiện ma túy

                                                                    và wasteful ( adj): hoang phí, lãng phí

                  Dựa vào nghĩa: một cách để bảo vệ môi trường khỏi sự ô nhiễm đó là giảm sự tiêu dùng…….

                  => từ thích hợp là wasteful.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )