Ông A gửi ngân hàng 400 triệu đồng theo kì hạn 1 năm với lãi suất 8,5%/năm. a)Hỏi sau 1 năm ông đến ngân hàng thì nhận được bao nhiêu tiền gốc và lãi.

Question

Ông A gửi ngân hàng 400 triệu đồng theo kì hạn 1 năm với lãi suất 8,5%/năm. a)Hỏi sau 1 năm ông đến ngân hàng thì nhận được bao nhiêu tiền gốc và lãi.b)Sau khi gửi 1 năm thì ngân hàng giảm lãi suất đi 0,5%/năm. Hỏi ông nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi sau 3 năm. Biết lãi suất những năm không thay đổi sau khi giảm đi và kể từ lúc gửi tiền vào ngân hàng ông không rút lãi.(Khi ông rút lãi thì tiền gốc được cộng dồn vào gốc tính lãi cho năm tiếp theo

in progress 0
Madeline 22 phút 2021-09-16T18:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:53:07+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, Số tiền cả gốc và lãi mà ông nhận được sau 1 năm là:

  \[400 + 400.8,5\% = 434(triệu đồng)\]

  b, Sau năm thứ 2, ông nhận được số tiền cả gốc và lãi là:

  \[434 + 434.8\% = 468,72(triệu đồng)\]

  Sau năm thứ 3, số tiền ông nhận được cả gốc và lãi là:

  \[468,72 + 468,72.8\% = 506,2176(triệu đồng)\]

  Tổng quát: Với số tiền gốc là A triệu đồng, lãi suất không đổi là x% thì sau n năm, số tiền nhận được cả gốc và lãi là:

  \[A{\left( {1 + x\% } \right)^n}(triệu đồng)\]

  0
  2021-09-16T18:53:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số tiền ông đó nhận đc sau `1` năm là:

  `400000000` `.` `108,5%` `=` `434000000` triệu

  Số tiền nhận đc sau năm `2` là:

  `434000000` `.` `108%` `=` `468720000` đồng

  Số tiền sau năm thứ `3` là:

  `468720000` `.108%` `=` `506270000` đồng

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )