Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với

Question

Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi?
A. 6,8% một năm C. 7,2% một năm
B. 7% một năm D. 8% một năm

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-17T16:50:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:51:59+00:00

  Đáp án: C nha 

   

  Giải thích các bước giải: xin ctlhn và 5 sao

   

  0
  2021-08-17T16:52:33+00:00

  Đáp án:

   7,2%

  Giải thích các bước giải:

        Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một tài khoản là :

                 Ta có : 200000000.(1+r)5=283142000

                      Từ đó : R =        283142      – 1=0,072=7,2%      

                                          5= 200000

                                                                           đáp số 72%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )